Huisreglement Woolloomooloo

Toelatingsvereisten
• Entree alleen op vertoon van Collegekaart van een Universiteit of Hogeschool en geldig identiteitsbewijs.
• Bezoekers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn. Zij dienen dit middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.
• De toegang kan geweigerd worden als u niet in het bezit van een Collegekaart van een Universiteit of Hogeschool bent.

Overlast, Alcohol & Drugs
• Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
• Het gebruiken, in bezit zijn of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van harddrugs, worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
• Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

Steek- en vuurwapens                                                                                           • Wapens zijn verboden en worden -indien aangetroffen- door het beveiligingspersoneel (gastheer/beveiliger) ingenomen. Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij te allen tijde de politie.

Houding bezoeker aan de deur
• Een relaxte houding en dito gedrag is een basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding kan de toegang worden geweigerd.
Weigeringsgronden ten aanzien van kleding
• Dresscode: De organisatie houdt zich uitdrukkelijk het recht voor toegang te weigeren op grond van niet gepaste kleding. De Woolloomooloo is een club die zich richt op de jonge, trendy en modebewuste bezoekers.

Onderzoek incidenten
• Na ongeregeldheden, ongevallen of bij een vermoeden van strafbare feiten kunnen de opnames van ons camerasysteem ter beschikking worden gesteld aan de politie en de gemeente. De opnames kunnen tevens worden gebruikt voor het bepalen van een ontzegging van de toegang.

Vernieling en Vandalisme
• Bezoekers die zich bij het verlaten van de discotheek luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd.
• Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.
• Indien u in het verleden problemen heeft veroorzaakt kan u de toegang blijvend worden ontzegd.

Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten
• Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die tijdens een uitgaansavond aanwezig zijn.
• Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
• Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna – bij herhaling – volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd.
• Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.

Consumptie
• Het is niet toegestaan om drank en etenswaren mee naar binnen te nemen.

Garderobe
• Jassen e.d. verplicht afgeven bij de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven. De directie stelt zich niet verantwoordelijk voor goederen die worden achtergelaten in jassen en tassen e.d.

Eigendommen bezoeker
• U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.

Eigendom horecagelegenheid
• U mag eigendommen van ons niet mee naar buiten nemen, verplaatsen en/of beschadigen. Wie beschadigingen veroorzaakt, is aansprakelijk voor de kosten.

Calamiteiten
• Bij calamiteiten dient u te allen tijde de instructies van het personeel op te volgen.

Overlast
• Bij betreden en verlaten van de discotheek vragen wij van u geen overmatig lawaai te veroorzaken, zoals hard praten of schreeuwen. De politie zal zo nodig hiertegen optreden.
• Na afloop van de muziek dienen alle bezoekers de discotheek geruisloos te verlaten.

Portretrecht
• Bij binnentreden van de discotheek gaan onze bezoekers akkoord met het feit dat er beeldopnamen worden gemaakt en deze mogelijk gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden.

Klachten
• Hebt u klachten? Meld ze onmiddellijk aan een medewerker van de Woolloomooloo. Hebt u klachten over het deurbeleid? Meld ze binnen vijf dagen aan het Panel Deurbeleid Utrecht. Dit geeft u de mogelijkheid om incidenten of andere klachten over de discotheek te melden.

Menu